Hae meille töihin!

Haluai­sit­ko työs­ken­nel­lä RTH Oy:n kas­va­vas­sa pal­ve­lu­ver­kos­tos­sa? Etsim­me jat­ku­vas­ti uusia ammat­ti­lai­sia moni­puo­li­siin teh­tä­viin. Kaik­ki uudet työn­te­ki­jäm­me saa­vat kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen työ­hön sekä rata­työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­sen. Täy­tä avoin hake­mus säh­köi­sel­lä lomak­keel­la ja ker­ro osaa­mi­ses­ta­si, tai hae jo avoin­na ole­via paikkoja!

Avoimet työpaikat

Etsim­me nyt kah­ta ulkoa­lue­hoi­ta­jaa vaki­tui­seen ja koko­päi­väi­seen työ­suh­tee­seen! Hakuai­ka päät­tyy 15.9.2022. Lue lisää: Link­ki hakuilmoitukseen

We are now loo­king for two per­sons for out­door main­te­nance for per­ma­nent and full-time emplo­y­ment! The dead­li­ne for applica­tions is 15.9.2022. Read more: Link­ki hakuilmoitukseen

Jätä avoin hakemus